Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.005218.000.00.00.H21
Số quyết định:
318/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC đặc thù của địa phương)
Lĩnh vực:
Tổ chức cán bộ
Trình tự thực hiện:
Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Đơn vị sự nghiệp chuẩn bị hồ sơ đề nghị xếp hạng theo quy định, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp tại bộ phận một cửa, hoặc gửi qua đường bưu điện..
- Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ; thẩm định hồ sơ đề nghị xếp hạng; tổng hợp hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét quyết định xếp hạng đối với đơn vị sự nghiệp.
- Bước 4: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quyết định xếp hạng, đồng thời gửi báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quy định (Khác) Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Dịch vụ bưu chính Không quy định (Khác) Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
- Công văn đề nghị xếp hạng của đơn vị; 1 0
- Bảng phân tích, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 18/2006/TT-BLĐTBXH (phụ lục 1, phụ lục 2) và các văn bản, tài liệu, hồ sơ chứng minh số điểm đã đạt được (số liệu của 2 năm trước liền kề và kế hoạch thực hiện của năm đề nghị đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt). 1 0 Phụ lục số 01, 02 - TT 18.docx
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),
Cơ quan thực hiện:
Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai
Cơ quan có thẩm quyền:
Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Trung tâm phục vụ hành chính công. Địa chỉ: 69 Hùng Vương, P.Tây Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Quyết định xếp hạng, quyết định xếp lại hạng đơn vị sự nghiệp công lập.
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
181/2005/QĐ-TTg Quyết định 181/2005/QĐ-TTg về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp,dịch vụ công lập do Thủ tướng Chính phủ ban hành 2005-07-19 Thủ tướng Chính phủ
18/2006/TT-BLĐTBXH Thông tư 18/2006/TT-BLĐTB hướng dẫn xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội do Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội ban hành 2006-11-28 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin

DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN