Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.004541.H21
Số quyết định:
17/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC đặc thù của địa phương)
Lĩnh vực:
Y tế Dự phòng
Trình tự thực hiện:

Bước 1 Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Thẻ bị mất, hỏng và trong thời hạn 01 tháng, trước khi Thẻ hết hạn sử dụng, nhân viên tiếp cận cộng đồng phải làm đơn đề nghị cấp lại Thẻ và gửi người đứng đầu chương trình, dự án.
Bước 2 Người đứng đầu chương trình, dự án có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp lại Thẻ và gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Địa chỉ: 98 Phan Đình Phùng, TP.Pleiku, Gia Lai.
Bước 3 Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phải ban hành quyết định cấp lại Thẻ cho nhân viên tiếp cận cộng đồng (theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này). Trường hợp không cấp, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do đối với từng trường hợp
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 (Ngày làm việc) Trong thời hạn hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Địa chỉ: 98 Phan Đình Phùng, TP.Pleiku, Gia Lai.
Dịch vụ bưu chính 7 (Ngày làm việc) Trong thời hạn hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Địa chỉ: 98 Phan Đình Phùng, TP.Pleiku, Gia Lai.
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Đơn đề nghị cấp lại Thẻ có dán ảnh 4cm x 6cm, trong đó nêu rõ lý do đề nghị cấp lại Thẻ (theo quy định tại Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này); 1 1 phụ lục 3 .doc
02 ảnh cỡ 2cm x 3cm của nhân viên tiếp cận cộng đồng đề nghị cấp lại Thẻ 1 1
Danh sách nhân viên tiếp cận cộng đồng đề nghị cấp lại Thẻ có xác nhận của người đứng đầu chương trình, dự án 1 1
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam,
Cơ quan thực hiện:
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh - tỉnh Gia Lai
Cơ quan có thẩm quyền:
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Địa chỉ: 98 Phan Đình Phùng, TP.Pleiku, Gia Lai.
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
64/2006/QH11 Luật 64/2006/QH11 - Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 2006-06-29
108/2007/NĐ-CP Nghị định 108/2007/NĐ-CP 2007-06-26 Thủ tướng Chính phủ
03/2010/TTLT-BYT-BCA Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BYT-BCA 2010-01-20 Bộ Công an
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin