Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.004077.000.00.00.H21
Số quyết định:
626/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Công bố thông báo hàng hải lần đầu về các thông số kỹ thuật của luồng hàng hải, vùng nước trước cầu cảng và các khu nước, vùng nước sau khi xây dưng, nạo vét duy tu, cải tạo, nâng cấp
Cấp thực hiện:
Cơ quan khác
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC đặc thù của địa phương)
Lĩnh vực:
Hàng Hải
Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:
Chủ đầu tư hoặc người khai thác gửi hồ sơ đề nghị công bố thông báo hàng hải đến Doanh nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải.
b) Giải quyết TTHC:
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thì trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Doanh nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định;
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Doanh nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, công bố thông báo hàng hải; trường hợp không công bố, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 (Ngày làm việc) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Bản sao bản vẽ hoàn công 0 1
Biên bản nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng 1 0
Đơn đề nghị của chủ đầu tư hoặc người khai thác theo mẫu 1 0 Don de nghi (4).doc
Bản sao thiết kế kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt 0 1
Bản sao văn bản trả lời của cấp có thẩm quyền về sự phù hợp với quy hoạch cảng biển 0 1
Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát và rà quét chướng ngại vật 1 0
Bình đồ khảo sát độ sâu được thực hiện trong thời hạn tối đa 15 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ, báo cáo khảo sát và các tài liệu liên quan thu thập tại hiện trường 1 0
Bình đồ tuyến rà quét chướng ngại vật 1 0
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã,
Cơ quan thực hiện:
Doanh nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải
Cơ quan có thẩm quyền:
Doanh nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Công bố thông báo hàng hải
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
95/2015/QH13 Hàng hải 2015-11-25
58/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải 2017-05-10 Chính phủ
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin

DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN