Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.003649.000.00.00.H21
Số quyết định:
561/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC đặc thù của địa phương)
Lĩnh vực:
Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Trình tự thực hiện:
a) Thủ tục cấp bản sao
- Bước 1. Độc giả có nhu cầu cấp bản sao tài liệu phải đăng ký vào Phiếu yêu cầu sao tài liệu.
- Bước 2. Sau khi độc giả điền đầy đủ các thông tin vào Phiếu yêu cầu cần sao tài liệu, viên chức Phòng đọc sẽ trình hồ sơ cho Giám đốc Trung tâm Lưu trữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt.
- Bước 3. Viên chức Phòng đọc ghi vào sổ đăng ký phiếu yêu cầu sao tài liệu và tiến hành thực hiện sao tài liệu và trả tài liệu đã sao.
b) Thủ tục cấp Chứng thực lưu trữ
- Bước 1. Độc giả có nhu cầu chứng thực lưu trữ phải đăng ký vào Phiếu yêu cầu chứng thực.
- Bước 2. Sau khi độc giả điền đầy đủ các thông tin vào Phiếu yêu cầu chứng thực, viên chức Phòng đọc xác nhận các thông tin về nguồn gốc, địa chỉ lưu trữ của tài liệu đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử, gồm: Tờ số, số hồ sơ, số Mục lục hồ sơ, tên phông, số chứng thực được đăng ký trong Sổ chứng thực. Các thông tin về chứng thực tài liệu được thể hiện trên Dấu chứng thực.
- Bước 3. Viên chức Phòng đọc điền đầy đủ các thông tin vào Dấu chứng thực đóng trên bản sao, ghi ngày, tháng, năm chứng thực, trình Giám đốc Trung tâm Lưu trữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ký xác nhận và đóng dấu của Trung tâm Lưu trữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Thời hạn trả tài liệu đã sao và chứng thực cho độc giả vào cuối buổi yêu cầu. (Khác)
Thời hạn trả tài liệu đã sao và chứng thực cho độc giả theo quy định của các Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
a) Thành phần hồ sơ đối với cấp bản sao
- Phiếu yêu cầu sao tài liệu; 1 0 Phieu yeu cau sao tai lieu.doc
- Bản lưu bản sao tài liệu. 1 0
b) Thành phần hồ sơ đối với cấp bản chứng thực tài liệu
- Phiếu yêu cầu chứng thực tài liệu; 1 0 Phieu yeu cau chung thuc tai lieu.doc
- Bản lưu bản chứng thực tài liệu. 1 0
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),
Cơ quan thực hiện:
Trung tâm lưu trữ tỉnh
Cơ quan có thẩm quyền:
Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Trung tâm phục vụ hành chính công. Địa chỉ: 69 Hùng Vương, P.Tây Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Các hồ sơ, văn bản, tài liệu đã được sao và chứng thực tài liệu.
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
01/2013/NĐ-CP Nghị định 2013-01-03 Chính phủ
01/2011/QH13 Luật Lưu trữ 2011-11-11
10/2014/TT-BNV thông tư 2014-10-01 Bộ Nội vụ
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin