Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.003011.000.00.00.H21
Số quyết định:
309/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC đặc thù của địa phương)
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tới cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp tỉnh.
- Bước 2: Cơ quan quản lý quy hoạch sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 25 (Ngày làm việc) Phí: Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định đồ án (Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định đồ án)
25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
- Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án; 1 0
- Thuyết minh nội dung đồ án bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ; 1 0
- Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch; 1 0
- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án; 1 0
- Các phụ lục tính toán kèm theo; 1 0
- Các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định; 1 0
- Các văn bản pháp lý có liên quan. 1 0
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),
Cơ quan thực hiện:
Cơ quan quản lý quy hoạch tỉnh
Cơ quan có thẩm quyền:
Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Trung tâm phục vụ hành chính công. Địa chỉ: 69 Hùng Vương, P.Tây Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Báo cáo thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết.
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
30/2009/QH12 Luật 30/2009/QH12 2009-06-17
50/2014/QH13 Luật 50/2014/QH13 2014-06-18 Quốc Hội
37/2010/NĐ-CP Nghị định 37/2010/NĐ-CP 2010-04-07
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin