Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.002701.000.00.00.H21
Số quyết định:
309/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC đặc thù của địa phương)
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Trình tự thực hiện:

Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tới cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh.
Cơ quan quản lý quy hoạch sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 20 (Ngày làm việc)
20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Thuyết minh nội dung nhiệm vụ 4 0
Các bản vẽ in màu thu nhỏ 4 0
Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ; các văn bản pháp lý có liên quan 4 0
Tờ trình đề nghị thẩm định; 4 0
Đối tượng thực hiện:
Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),
Cơ quan thực hiện:
Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND thuộc UBND tỉnh, thành phố trực TW
Cơ quan có thẩm quyền:
Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Trung tâm phục vụ hành chính công. Địa chỉ: 69 Hùng Vương, P.Tây Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Báo cáo thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh QH chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
50/2014/QH13 Luật 50/2014/QH13 2014-06-18
37/2010/NĐ-CP Nghị định 37/2010/NĐ-CP 2010-04-07
30/2009/QH12 Luật 30/2009/QH12 2009-06-17
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có

DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN