Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.000461.000.00.00.H21
Số quyết định:
Tên thủ tục:
Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC cấp TW (Bộ ban hành, thực hiện)
Lĩnh vực:
Giám định y khoa
Trình tự thực hiện:

Người khuyết tật làm đơn đề nghị khám giám định phúc quyết gửi đến Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh đã ban hành biên bản khám giám định lần 2 để được giải quyết.
Sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kiến nghị, Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh bị kiến nghị hoàn chỉnh hồ sơ giám định theo quy định và gửi đến Hội đồng Giám định y khoa cấp trên.
Hội đồng Giám định y khoa cấp Trung ương khám phúc quyết theo quy định.
Trả Biên bản khám GĐYK cho đối tượng.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quy định (Khác)
Dịch vụ bưu chính Không quy định (Khác)
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Bản sao Biên bản Giám định y khoa của Hội đồng Giám định y khoa tỉnh mà người khuyết tật không đồng ý, đề nghị khám phúc quyết. 0 1
Đơn đề nghị khám giám định phúc quyết của người khuyết tật. 1 0
Giấy giới thiệu của UBND xã quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 5 Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2012. 1 0
Hồ sơ giám định của Hội đồng Giám định y khoa tỉnh gửi đến Hội đồng Giám định y khoa Trung ương theo quy định. 1 0
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức,
Cơ quan thực hiện:
Hội đồng giám định y khoa trung ương, Phân hội đồng giám định y khoa trung ương I, Phân hội đồng giám định y khoa trung ương II
Cơ quan có thẩm quyền:
Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Biên bản khám giám định mức độ khuyết tật (Phụ lục 2 ban hanh kèm theo Thông tư số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2012)
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
186/2007/NĐ-CP Nghị định 186/2007/NĐ-CP 2007-10-25 Chính phủ
51/2010/QH12 Luật 51/2010/QH12 2010-06-17 Quốc Hội
28/2012/NĐ-CP Nghị định 28/2012/NĐ-CP 2012-04-10 Chính phủ
63/2012/NĐ-CP Nghị định 63/2012/NĐ-CP - Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế 2012-08-31 Chính phủ
34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH 2012-12-28 Bộ Y tế
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin