Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.000379.000.00.00.H21
Số quyết định:
Tên thủ tục:
Thủ tục cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC cấp TW (Bộ ban hành, thực hiện)
Lĩnh vực:
Gia đình
Trình tự thực hiện:
Cá nhân có nhu cầu cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
Nộp hồ sơ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình.
Trường hợp không cấp
Phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 (Ngày làm việc) 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 7 (Ngày làm việc) 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Đơn đề nghị cấp Thẻ nhân viên chăm sóc 1 0 Mẫu đơn Nhân viên chăm sóc BLGĐ.docx
Bản sao Chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình; 0 1
02 ảnh cỡ 3 x 4cm. 1 0
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức,
Cơ quan thực hiện:
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - tỉnh Gia Lai
Cơ quan có thẩm quyền:
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình.
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
02/2007/QH12 Phòng, chống bạo lực gia đình 2007-11-21 Quốc Hội
08/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2009-02-04 Chính phủ
02/2010/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình 2010-03-16 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
23/2014/TT-BVHTTDL Thông tư 23/2014/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL 2015-02-20 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin