Đánh giá Đánh giá

Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công

Lời ngỏ

"Việc đánh giá của Quý vị là cơ sở để các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai nâng cao chất lượng phục vụ và giải quyết Thủ tục hành chính đối với tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn."

Vui lòng nhấn vào các mục đánh giá ở trên để truy cập trang đánh giá

UBND TỈNH GIA LAI

BẢNG XẾP HẠNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

Văn phòng UBND Tỉnh

Sở Xây dựng

UBND huyện Ia Pa

Sở Thông tin và Truyền thông

UBND huyện Kbang

UBND huyện Kbang

UBND thị trấn Đak Pơ

UBND xã Trà Đa

UBND xã Chư Krêy

UBND thị trấn Kông Chro

UBND huyện Kbang

UBND xã Lơ Ku