Chi tiết thủ tục hành chính:

Mã thủ tục:
1.000036.000.00.00.H21
Số quyết định:
Tên thủ tục:
Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
Loại khác
Lĩnh vực:
Trồng trọt
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký công nhận cây đầu dòng gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có cây đầu dòng
Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký công nhận cây đầu dòng theo trình tự sau:
+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, bộ phận tiếp nhận phải kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ.
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT ra Quyết định thành lập Hội đồng bình tuyển cây đầu dòng;
+ Trong thời hạn 35 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định thành lập, Hội đồng bình tuyển tiến hành thẩm định cây đầu dòng, lập biên bản gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT;
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đánh giá của Hội đồng bình tuyển, Sở Nông nghiệp và PTNT ra quyết định cấp hoặc không cấp Giấy công nhận cây đầu dòng; trường hợp không công nhận phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 45 Ngày làm việc 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Nộp qua bưu chính 45 Ngày làm việc 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (Phụ lục 01 hoặc Annex 01ban hành kèm theo Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012) PHỤ LỤC 01.TT18.2012.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Sơ đồ vườn cây Bản chính: 1
Bản sao: 0
Báo cáo về nguồn giống phải có các nội dung: nguồn gốc xuất xứ; thời gian, vật liệu gieo trồng; các chỉ tiêu về sinh trưởng, năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu các điều kiện ngoại cảnh bất lợi về sâu bệnh hại, khô hạn, ngập úng, rét hại, nắng nóng (số liệu của 03 năm liên tục gần nhất) Bản chính: 1
Bản sao: 0
Các tài liệu liên quan gồm: Sơ đồ vườn cây; báo cáo về nguồn giống; kết quả nghiên cứu, hội thi (nếu có). Báo cáo về nguồn giống phải có các nội dung: nguồn gốc xuất xứ; thời gian, vật liệu gieo trồng; các chỉ tiêu về sinh trưởng, năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu các điều kiện ngoại cảnh bất lợi về sâu bệnh hại, khô hạn, ngập úng, rét hại, nắng nóng (số liệu của 03 năm liên tục gần nhất) Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức, Người nước ngoài,
Cơ quan thực hiện:
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
Cơ quan có thẩm quyền:
Không có thông tin.
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Trung tâm phục vụ hành chính công. Địa chỉ: 69 Hùng Vương, P.Tây Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin.
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin.
Kết quả thực hiện:
Quyết định cấp hoặc không cấp Giấy công nhận cây đầu dòng; Thời hạn hiệu lực của kết quả: 05 năm,
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
18/2012/TT-BNNPTNT Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm 2012-04-26 07:00:00.0 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông tư 250/2016/TT-BTC Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2016-11-11 07:00:00.0 Bộ Tài chính
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Từ khóa:
Không có thông tin
Mô tả:
Không có thông tin