Nhập Mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý
Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND xã Đak Jơ Ta
Tên thủ tục 2015_1023_3Thủ tục đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú đối với người chết có đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai
Trích yếu 2015_1023_3Thủ tục đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú đối với người chết có đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai cho DOAT
Tên tổ chức, cá nhân DOAT
Ngày nhận 17/01/2020
Ngày trả dự kiến 24/01/2020
Trạng thái Đang xử lý