Nhập Mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý
Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND thị trấn Kông Chro
Tên thủ tục Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
Trích yếu Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho Nguyễn Phiệt
Tên tổ chức, cá nhân UBND HUYỆN KÔNG CHRO
Ngày nhận 08/01/2020
Ngày trả dự kiến 07/02/2020
Trạng thái Đang xử lý