Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Tên thủ tục
Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
Cơ quan thực hiện
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực
Lĩnh vực gia đình
Trình tự thực hiện
Bước 1: Đại diện Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Bước 2: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để cá nhân, tổ chức đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết;
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể theo mẫu số 01 tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ theo mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg và phần mềm điện tử (nếu có); lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg;
Bước 3: Đại diện Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 các ngày làm việc (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định).
Cách thức thực hiện
Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thành phần hồ sơ
- Tờ trình của Chủ tịch UBND cấp huyện gửi UBND tỉnh và Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh kèm theo:
- Danh sách cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa;
- Báo cáo thành tích xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa của công đoàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan. Báo cáo cần thống kê cụ thể: số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định công nhận Danh hiệu văn hóa các năm liền kề trước đó;
- Bản phô tô giấy công nhận hoặc quyết định công nhận Danh hiệu văn hóa các năm liền kề trước đó;
- Biên bản thẩm tra của thường trực, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện;
- Biên bản cuộc họp của Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện xét, đề nghị công nhận  lại Danh hiệu văn hóa cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Thời hạn giải quyết
10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
Đối tượng thực hiện
- Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, đã thành lập công đoàn cấp cơ sở có đăng ký thi đua.
- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến trình tự, thủ tục xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá.
Lệ phí
Không
Điều kiện thực hiện
* Yêu cầu:
- Công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá chỉ áp dụng với những trường hợp có đăng ký thi đua.
- Công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá gắn với khen thưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.
* Điều kiện công nhận: 
- Đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch .
- Thời hạn công nhận lại sau (05) năm, kể từ ngày được công nhận lần trước.
Kết quả thực hiện
Quyết định 
Hình thức nhận hồ sơ, trả kết quả
Mẫu đơn, tờ khai
Không.
Căn cứ pháp lý
- Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”;  
- Hướng dẫn số 3337/BVHTTDL-TLĐ ngày 10/8/2015 của  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL của Bộ VHTTDL quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.
Tập tin đính kèm

Nhận thêm hỗ trợ

HỎI ĐÁP

Phân hệ hỏi đáp được xây dựng để thuận tiện cho việc tiếp nhận các thắc mắc của công dân trên cổng dịch vụ công. Để gửi câu hỏi, vui lòng bấm nút Gửi hỏi đáp, điền đầy đủ và chính xác các thông tin (tiêu đề, địa chỉ,số điện thoại…) vào các ô theo mẫu hướng dẫn.

Gửi câu hỏi

BƯU ĐIỆN HỖ TRỢ

Hỗ trợ miễn phí, tư vấn, hướng dẫn khách hàng làm thủ tục, tạo mail cho Khách hàng, tạo tài khoản đăng kí cổng thông tin điện tử, scan Hồ sơ, tài liệu, hỗ trợ chuyển phát thu phí, giá cước dịch vụ, số điện thoại – địa chỉ liên hệ.

Bưu điện tư vấn

ZALO OA

Zalo OA là trang thông tin chính thức của cổng dịch vụ công, với mục đích tương tác, kết nối, truyền tải thông tin, và mang lại giá trị cho người dùng Zalo. Quan tâm ngay để nhận thông báo về trạng thái, tra cứu hồ sơ, các thông tin nỗi bật.