Thẩm định hồ sơ đăng ký nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp

Tên thủ tục
Thẩm định hồ sơ đăng ký nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp
Cơ quan thực hiện
Sở Tài Nguyên - Môi Trường
Lĩnh vực
Môi trường
Trình tự thực hiện

Bước 1: Đại diện tổ chức, cá nhân kê khai số phí phải nộp với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi thải nước thải, nộp Tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi qua đường Bưu điện (số: 17 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Bước 2: Cán bộ, công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.

  - Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ.

  - Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ so với quy định thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện.

Bước 3: Đại diện tổ chức, cá nhân nhận “Thông báo nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp” theo ngày hẹn ghi trên phiếu biên nhận hoặc nhận qua đường Bưu điện.

Bước 4: Sau khi nhận được “Thông báo nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp” thì tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp đủ và đúng hạn số tiền phí phải nộp vào tài khoản “Tạm thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp” tại Kho bạc nhà nước theo thông báo của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, nhưng chậm nhất không quá 10 (mười) ngày kể từ khi có Thông báo về số phí phải nộp của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sau đó, Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đối chiếu với số phí mà tổ chức, cá nhân đã nộp vào Kho bạc Nhà nước thực hiện viết Biên lai thu tiền phí và chuyển trực tiếp cho tổ chức, cá nhân nộp phí.Tổ chức, cá nhân nộp phí đến nhận Biên lai trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.  

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ:  từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định).

- Buổi sáng:  từ 7h00 – 11h00;

-Buổi chiều: từ 13h00 - 17h00.

Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường  hoặc qua đường bưu điện.
Thành phần hồ sơ
Tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.
Thời hạn giải quyết
Từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đến ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.
Đối tượng thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường (trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai).

- Cơ quan phối hợp: Kho Bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai, Cục thuế tỉnh Gia Lai.
Lệ phí

-Lệ phí: Không;

-Phí: Theo Thông báo về số phí phải nộp
Điều kiện thực hiện

* Thời điểm kê khai số phí phải nộp:

- Đối với cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến thuộc Danh mục có lượng nước thải trung bình trong năm tính phí từ 30m3/ngày đêm trở lên: thực hiện kê khai số phí phải nộp hàng quý theo quy định trong vòng 05 (năm) ngày đầu tháng đầu tiên của quý tiếp theo;

- Đối với cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến không thuộc Danh mục có lượng nước thải trung bình trong năm tính phí từ 30m3/ngày đêm trở lên: thực hiện kê khai số phí biến đổi phải nộp hàng quý trong vòng 05 (năm) ngày đầu tháng đầu tiên của quý tiếp theo và số phí cố định phải nộp một lần cho cả năm cùng thời điểm kê khai và nộp phí biến đổi của quý đầu tiên.

*Thời hạn nộp phí:

- Đối với cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến có lượng nước thải trung bình trong năm tính phí dưới 30m3/ngày đêm, việc nộp phí được thực hiện một lần cho cả năm theo thông báo của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, thời hạn nộp phí không muộn hơn ngày 31 tháng 3.

- Đối với cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến có lượng nước thải trung bình trong năm tính phí từ 30m3/ngày đêm trở lên: Thời hạn nộp phí chậm nhất không quá 10 (mười) ngày kể từ khi có Thông báo về số phí phải nộp của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả thực hiện

- Thông báo nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

- Biên lai thu tiền phí.

Hình thức nhận hồ sơ, trả kết quả
Mẫu đơn, tờ khai
Tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT).
TO KHAI NOP PHI BAO VE MOI TRUONG.docxTO KHAI NOP PHI BAO VE MOI TRUONG.docx
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

- Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

- Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

- Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 21/8/2008 của UBND tỉnh Gia Lai về việc thành lập Chi cục Bảo vệ Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai;

- Quyết định số 74/QĐ-TNMT ngày 01/12/2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập phòng Tổng hợp và đánh giá tác động môi trường trực thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Gia Lai.

Tập tin đính kèm

Nhận thêm hỗ trợ

HỎI ĐÁP

Phân hệ hỏi đáp được xây dựng để thuận tiện cho việc tiếp nhận các thắc mắc của công dân trên cổng dịch vụ công. Để gửi câu hỏi, vui lòng bấm nút Gửi hỏi đáp, điền đầy đủ và chính xác các thông tin (tiêu đề, địa chỉ,số điện thoại…) vào các ô theo mẫu hướng dẫn.

Gửi câu hỏi

BƯU ĐIỆN HỖ TRỢ

Hỗ trợ miễn phí, tư vấn, hướng dẫn khách hàng làm thủ tục, tạo mail cho Khách hàng, tạo tài khoản đăng kí cổng thông tin điện tử, scan Hồ sơ, tài liệu, hỗ trợ chuyển phát thu phí, giá cước dịch vụ, số điện thoại – địa chỉ liên hệ.

Bưu điện tư vấn

ZALO OA

Zalo OA là trang thông tin chính thức của cổng dịch vụ công, với mục đích tương tác, kết nối, truyền tải thông tin, và mang lại giá trị cho người dùng Zalo. Quan tâm ngay để nhận thông báo về trạng thái, tra cứu hồ sơ, các thông tin nỗi bật.